Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri Bölümü

Meteoritlerin Laboratuvar Karakterizasyonu Semineri gerçekleştirildi.

Haber

Lüleburgaz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Kırklareli Üniversitesi'nden, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yeşiltaş'ın 'Meteoritlerin Laboratuvar Karakterizasyonu' isimli seminer gerçekleşmiştir.