Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri Bölümü

Lisans

1960'dan buyana uzay bilimleri ve teknolojilerinde gelişmeler oldukça hızlanmış ve gelişmiş ülkelerde bu alanlarda yetişmiş insan gücü ve yatırımlar hızla artmıştır. Ülkemiz bu alanda henüz istenen noktada değildir. Diğer taraftan: 2005/9 nolu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararında yer alan Uzay araştırmaları programında; Uzay araştırmalarında Dünya ile yarışabilir bir bilgi düzeyine erişilmesi ve insan gücü yetiştirilmesinin öncelikli bir Ulusal amaç olduğu vurgulanmıştır. Ülkemizde, uzay çalışmalarına ilişkin hem bilimsel hem de teknolojik açıdan bir eğitime gereksinim duyulmaktadır. Disiplinler arası bir bölüm olan Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümünün ana amacı, uygulama ve Ar-Ge çalışmalarında rol alabilecek, çağımızın bilgi ve teknoloji birikimini alanında etkin bir şekilde kullanabilecek donanımlı mezunları yetiştirilmektir.

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümüz kadrosunda  1 profesör, 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Bölümümüzde öğrencilere, birinci ve ikinci sınıfta temel dersler okutulduktan sonra Uzay Bilimleri, Uzaktan Algılama ve Uzay Teknolojileri konularını içeren dersler okutulur. Uzay Bilimleri alanında astronomi, astrofizik, gök mekaniği konularını içeren dersler; Uzaktan Algılama alanında görüntü işleme, navigasyon (konum ve zaman) ve uygulamalarını içeren dersler; Uzay Teknolojileri alanında ise yapay uyduların tasarımı, fırlatması ve yönetimi; detektörlerin tasarımı ve kullanımı ile uzay teknolojilerinin farklı mühendislik ve bilim alanlarındaki uygulamalarını içeren dersler yer almaktadır.

Mezunlarımız 'Uzay ve Uzay Teknolojileri Bilimcisi' unvanını alırlar. Bu bölümün mezunları edindikleri bilgi ve tecrübeleriyle; hem ulusal, hem de uluslar arası uzay çalışmalarında başarı ile görev alabilecekler, ayrıca uygulama ve Ar-Ge çalışmalarına katkıda bulunabileceklerdir.


Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü 2013 yılı Lisans Programı Öğretim Planı ekte yer almaktadır.   

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü 2017 yılı Lisans Programı Öğretim Planı ekte yer almaktadır. 

Ekler

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü 2013 Yılı Lisans Programı Öğretim Planı.pdf
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü 2017 Yılı Lisans Programı Öğretim Planı.pdf