Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri Bölümü

Misyon & Vizyon

Misyonumuz;

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri  mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, uygulama ve Ar-Ge çalışmalarında rol alabilecek, çağımızın bilgi ve teknoloji birikimini alanında etkin bir şekilde kullanabilecek donanımlı, kültürlü ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz;

Evrensel ölçütler içinde, toplumumuzun ve insanlığın yararına çalışan, araştıran, bilimsel çalışmalarda uygulamaya dönük, proje odaklı ve disiplinler arası araştırmalar yapma anlayışını benimsemiş kalite odaklı, yenilikçi ve öncü bir bölüm olmaktır.

Değerlerimiz;

 • Aidiyet
 • Bilimsellik
 • Düşünce ve İfade Özgürlüğü
 • Eğitilmiş Vatandaşlar
 • Etik
 • Girişimcilik
 • Hareketlilik
 • İşbirliği, Dayanışma ve Paylaşma
 • Kalite ve Verimlilik
 • Katılımcılık
 • Kentle Bütünleşme
 • Mükemmeliyetçilik
 • Şeffaflık
 • Tanınırlık
 • Tarihine, Kültürüne, Ülkesine ve Coğrafyasına Sahip Çıkma
 • Yaşam Boyu Öğrenme
 • Yenilikçilik ve Yaratıcılık

Hedeflerimiz

 • Akademik beceri, nitelik ve etkin araştırma yapabilen insan kaynağının kapasitesinin arttırılmasına katkı sağlamak
 • Bilim köprüsüne dönüşecek uluslar arası ikili/çoklu anlaşmalar yapmak
 • Öğrencilerin/öğretim elemanlarının ulusal veya uluslararası düzenlenen kongrelere katılımını teşvik etmek
 • Üniversitenin bilimsel ve yenilikçi çıktılarının artırılmasına katkı sağlamak
 • Ulusal ve uluslar arası bilimsel ve yenilikçi politikaların belirlenmesinde üniversitenin proaktif rolünün ve görünürlüğünün geliştirilmesine katkı sağlamak
 • Nitelikli öğrencilerin Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümünü tercih etmesini sağlamak için mezunların katılımıyla tanıtım etkinlikleri düzenlemek
 • Uzay Bilimleri ve Teknolojileri eğitim-öğretim programının niteliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak
 • Uzay Bilimleri ve Teknolojilerine yönelik güncel bilgilerin toplumla paylaşılması adına bölüm seminerleri, halk günü etkinlikleri vb. faaliyetlerde bulunmak
 • Mezunlarla ortak akademik ve/veya sosyo-kültürel etkinlikler gerçekleştirmek
 • Kurum kültürünün korunması ve sürekliliğinin sağlanmasına bölüm bazında katkı sağlamak