Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri Bölümü

Yüksek Lisans

1960'dan buyana uzay bilimleri ve teknolojilerinde gelişmeler oldukça hızlanmış ve gelişmiş ülkelerde bu alanlarda yetişmiş insan gücü ve yatırımlar hızla artmıştır. Ülkemiz bu alanda henüz istenen noktada değildir. Diğer taraftan: 2005/9 nolu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararında yer alan Uzay araştırmaları programında; Uzay araştırmalarında Dünya ile yarışabilir bir bilgi düzeyine erişilmesi ve insan gücü yetiştirilmesinin öncelikli bir Ulusal amaç olduğu vurgulanmıştır. Disiplinler arası bir bölüm olan Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü ülkemizin bu alandaki yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak için lisans üstü düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini 2007 yılından beri sürdürmektedir.

Bünyesindeki Bilim Dallarında öğrenim gören öğrencilerin evrensel bilime ve ülkemiz gereksinimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan mesleklerinde uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası rekabete açık ve edindikleri bilgileri diğer alanlarda kullanabilen araştırmacılar olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Yüksek lisans programımız, bilimsel etik kurallarını özümsemiş, bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenmiş, bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişebilme, eriştiği bilgiyi değerlendirebilme, veri toplayabilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme yeteneği kazanmış, bilimsel araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı olarak sunabilen, yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramış, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri konusunda üst düzey bilgi birikimine sahip, Uzay Bilimleri ve Teknolojilerinin herhangi bir alt disiplininde mevcut bilgi birikimine katkı yapacak bir yüksek lisans tezi üretebilen mezunlar yetiştirebilmeyi kendine hedef olarak seçmiştir.

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı için tıklayınız...