Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri Bölümü

Memnuniyet Anketleri

Memnuniyet Anketleri: Akademik Personel Memnuniyet Anketi

                                               İdari Personel Memnuniyet Anketi

                                               Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi

Ekler

Ders_ve_ogretim_elemani_degerlendirme_anketi.xlsx