Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri Bölümü

Elektronik Laboratuvar

 

Laboratuvar Kitabının kapağı (Yılmaz, Çavuş ve Başkuş, 2001)

      Elektronik laboratuarında öğrencilerimize, elektrik ve elektronik ile ilgili teorik derslerde işledikleri konularla ilgili güncel konuları da kapsayan aşağıdaki deneyler yaptırılmaktadır.

      1. Ohm yasası uygulamaları ve dirençlerin bağlantı biçimleri:

      Deneyin Amacı: Renk kodlarına göre dirençlerin teorik değerlerinin bulunması, Ohm yasasında bulunan üç değişken arasındaki ilişkiyi bulmak, seri ve paralel  devrelerde akım-gerilim değerleri arasındaki ilişkiyi gözlemek. Devre kurma bordunun çalışmasını öğrenmek.

      2.Kirchoff Yasaları

      Deneyin Amacı: Elektrik devrelerinde Kirchoff yasalarının deneysel olarak ispatlanması.

      3. Thevenin Eşdeğer Devre Teoremi

      Deneyin Amacı: Thevenin Eşdeğer Devre Teoreminin öğrenilmesi ve karmaşık elektronik devrelerinin basitleştirilerek çözülmesi.

      4. Yarıiletken devre elemanları ve Diyotlar

      Deneyin Amacı: Yarıiletken diyotların çalışma (karakteristik) eğrilerinin deneysel olarak tanımlanması ve diyotlarla ilgili uygulamalar yapılması

      5. Transistör Uygulamaları I-II

      Deneyin Amacı: Transistörlerin tanınması ve transistörlere ait bazı işlevsel karakteristiklerin saptanması. Transistörlere ait yeni uygulama devreleri görmek.

      6. Mantık Devreleri ve Kapılar

      Deneyin Amacı: Dijital elektronikte kullanılan kapılar hakkında bilgi sahibi olmak, DEĞİL (INVERTER), VE (AND) ve VEYA (OR) kapılarına ait uygulamalar yapmak. De Morgan kurallarının öğrenilmesi ve doğrulanması.

 

Deney föyü için  tıklayınız...    

Ekler

Deney föyü.pdf