Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri Bölümü

Mekanik Laboratuvar

Hareket


      Herhangi bir kuvvetin etkisi altında kalmadan hareket eden bir cismin hareketinin düz bir çizgide ve sabit hızlı olduğunu göstermek

2.Deney: Sabit İvmeli Düzgün Doğrusal ve Düzlemde Hareket


      Sabit ivmeli düzgün doğrusal hareketin anlaşılması ve eğimli hava masasındaki puck'ın ivmesinin hesaplanması.

3.Deney: Newton Hareket Kanunları: Atwood Aletiyle Uygulama


      Belli bir açıda yükseltilmiş hava masasına kurulan Atwood aleti kullanılarak Newton'un ikinci kanununun incelenmesi.

4.Deney: Çarpışmalar ve Çizgisel Momentumun Korunumu


      Yalıtılmış bir sistemde farklı tür çarpışmalar için çizgisel momentumun korunumunun incelenmesi.

5.Deney: Dairesel Hareket


      Merkezinden geçen ekseni etrafında dönen diskin dinamiğinin ve açısal ivme, açısal hız, diskin eylemsizlik momenti ve mekanik enerjisinin korunumunun araştırılması