Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri Bölümü

Akademik Personel

Ünvanı

Adı Soyadı

Görevi

E-posta

Özgeçmiş

Telefon

Prof. Dr. 

İbrahim BULUT

     Uzay Bilimleri     A.B.D.

ibulutcomu.edu.tr

CV

2384

Yrd.Doç. Dr.

Derya SÜRGİT

Uzaktan AlgılamaA.B.D.

dsurgitcomu.edu.tr

CV

2385

 Yrd.Doç.Dr.

Burcu ÖZKARDEŞ

Uzay Teknolojileri A.B.D.

burcucomu.edu.tr

CV

2395

 Arş. Gör.

Erkan YILAN

 

erkanyilancomu.edu.tr

CV

2383

 

 

Görevlendirmeyle Ders Veren Öğretim Elemanları

Ünvanı

Adı Soyadı

E-Posta

Telefon

Prof. Dr.

Osman DEMİRCAN

demircancomu.edu.tr

1769

Prof. Dr.

Levent GENÇ

leventgccomu.edu.tr

1312

Doç. Dr. 

Cengiz AKBULAK

cakbulakcomu.edu.tr

1797

Doç. Dr.

Mustafa KURT

mkurtcomu.edu.tr

1770

Yrd. Doç. Dr. 

Burcu MESTAV

burcukrtyahoo.com

2390

Öğr. Gör.

Kumru URGANCI

kumruurgancıcomu.edu.tr

1906