Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri Bölümü

Akademik Personel

Ünvanı

Adı Soyadı

Görevi

E-posta

Oda No

Telefon

Prof. Dr. 

İbrahim BULUT

Bölüm Başkanı     

Uzay Bilimleri ABD Bşk.

ibulutcomu.edu.tr

358

2384

Yrd.Doç. Dr.

Derya SÜRGİT

Uzaktan Algılama ABD Bşk.

dsurgitcomu.edu.tr

360

2385

 Yrd.Doç.Dr.

Burcu ÖZKARDEŞ

Uzay Teknolojileri ABD Bşk.

burcucomu.edu.tr

362

2395

Yrd.Doç.Dr. Mehmet TÜYSÜZ   mehmettuysuzcomu.edu.tr 356 2383

 

 

Görevlendirmeyle Ders Veren Öğretim Elemanları

Ünvanı

Adı Soyadı

E-Posta

Telefon

Prof. Dr.

Osman DEMİRCAN

demircancomu.edu.tr

1769

Prof. Dr.

Levent GENÇ

leventgccomu.edu.tr

1312

Doç. Dr. 

Cengiz AKBULAK

cakbulakcomu.edu.tr

1797

Doç. Dr.

Mustafa KURT

mkurtcomu.edu.tr

1770

Yrd. Doç. Dr. 

Burcu MESTAV

burcukrtyahoo.com

2390

Öğr. Gör.

Kumru URGANCI

kumruurgancıcomu.edu.tr

1906