Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri Bölümü

Bölüm Görev Dağılımları

                                                         Bölüm Görev Dağılımları

Prof. Dr. İbrahim BULUT

               Bölüm Başkanı                        

Doç. Dr. Derya SÜRGİT ECTS ve Erasmus Bölüm Koord. 
Dr.Öğr.Üyesi Burcu ÖZKARDEŞ Farabi, Mevlana ve Kalite Güvencesi  Bölüm Koord.
Arş. Gör. Murat İnanç GÖZÜTOK Bölüm web sayfası sorumlusu