Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri Bölümü

Yönetim

Adı Soyadı

Görevi

Prof. Dr. İbrahim BULUT

Bölüm Başkanı

İsmail ÇALIŞKAN

Bölüm Sekreteri