Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri Bölümü

Yayınlar

YAYIN LİSTESİ


2020


SCI tarafından taranan uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

1. Sürgit, D., Erdem, A., Engelbrecht, C. A., Marang, F., 2020. "Absolute Parameters of Three Southern Eclipsing: DQ Car, BK Ind and V4396 Sgr", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Advance Access.


2019


SCI tarafından taranan uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

1. Blacford, M. G., Erdem, A., Sürgit, D., Özkardeş, B., Budding, E., Butland, R., Demircan, O., 2019. "Absolute parameters of young stars: HX Velorum", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 487: 161-167.

2. Butland, R. J., Erdem, A., Özkardeş, B., Blackford, M. G., Sürgit, D., Budding, E., Demircan, O., 2019. "Absolute parameters of young stars: V454 Carinae", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 482: 2644-2652.

3. Crause, L. A., Gilbank, D., Gend, C. van., Worters, H. L., Sass, C., Kotze, E. J., Potter, S., Sickafoose, A., Sefako, R., Southworth, J., Macri, L., Thorstensen, J., Galan, C., Skelton, P., Engelbrecht, C., Braker, I., Winkler, H., Pienkowski, D., Sürgit, D., Erdem, A., Burleigh, M., 2019. "SpUpNIC (Spectrograph Upgrade: Newly Improved Cassegrain): a versatile and efficent low- to medium- resolution, long-slit spectrograph on the South African Astronomical Observatory's 1.9m telescope", Journal of Astronomical Telescopes, Instruments and Systems, vol:5, id. 024007.


2018


SCI tarafından taranan uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

1. Bulut İ., Bulut A., Güneş, M., Demircan O., 2018. " Light curve analysis of a new W UMa system GSC 3581-1856", New Astronomy, 28: 90-39.

2. Sürgit, D., 2018. “Absolute parameters of southern detached eclipsing binary: HD 53570”,New Astronomy,  61, p. 59-64.

                                                                                                                                                                                                                     

SCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

1. Bulut, İ., 2018. "Times of minima of some eclipsing binary stars with eccentric minima in the Kepler field II.", Information Bulletin on Variable Stars, No. 6250.

2. Özkardeş B., Bakış H., Bakış V., 2018. “Orbital Parameters of the multiple system EM Boo”, AIP Conference Proceedings 1935, 030005.

                                                                                                                                                                                                                     

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunularak, toplantı bildiri kitabında yayınlanan sözlü bildiriler

1. Özer, S.; Sürgit, D., 2018. “Light curve analysis of southern detached binary: CPD-79 92”, AIP Conference Proceedings, Volume 1935, Issue 1, id.030007. . 

2. Apak, B.; Erdem, A.; Öztürk, O.; Gözütok, M. I.; Sürgit, D., “Orbital periods of two algol-type binaries: AV Cep and GI Cep”, AIP Conference Proceedings, Volume 2042, Issue 1, id.020010.

3. B. Apak, D. Sürgit, A. Erdem, C. A. Engelbrecht, “The First Orbital Solutions of Southern Binaries: GT Eri and GH Eri”, 34rd. International Physics Congress, Bodrum, 5 – 9 Eylül 20178, Türkiye.

4. Özkardeş B., 2018. “The Southern Eclipsing Binary WW Sex: First Photometric Results Using The ASAS Database”, 34rd. International Physics Congress, Bodrum, 5 – 9 Eylül 2018, Türkiye.

5. Özkardeş B., 2018. “KK Com: The β Lyr Type Eclipsing Binary in A Multiple System”, 34rd. International Physics Congress, Bodrum, 5 – 9 Eylül 2018, Türkiye. 

6. İğdi Şen M., Özkardeş B., Özkapı B., Şahin B., 2018. “Lise ve Üniversite Öğrencileriyle Yapılan Kendi Drone’umu Yapıyorum Projesinin Takım Çalışmasına ve Havacılık Sektörüne İlişkin Farkındalık Katkısı”, International Learning Teaching and Educational Research Congress (ILTER-2018), Amasya, 6 – 8 Eylül 2018, Türkiye.

7. Memduh Emrah Özcan, 2. Bülent Oral, 2018. "Elektrikli Araç Mimarileri ve Batarya Teknolojilerinin Değerlendirilmesi", International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), Kasım 22-23, 2018 Ankara, Türkiye.

8. Memduh Emrah Özcan, 2. Bülent Oral, 2018. "Elektrikli Araçların Elektrik Dağıtım Şebekesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), Kasım 22-23, 2018 Ankara, Türkiye.

9. Gozutok, A. A., Gozutok, M. I., 2018. "Compact Experimental High Energy Telescope on Deep Space Gateway", Deep Space Gateway Concept Science Workshop, Proceedings of the Workshop, February 27-March 1, 2018 Denver, Colorado. LPI Contribution No. 2063, id.3003

                                                                                                                                                                                                                       

Ulusal bilimsel toplantılarda sunularak toplantı bildiri kitabında yayınlanan sözlü bildiriler

1- B. Apak, D. Sürgit, A. Erdem, C. A. Engelbrecht, 2018. "Güney Yarımküre’den V4396 Sgr ve BK Ind Ayrık Çift Yıldızlarının Tayfsal Gözlemleri” 21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 3-7 Eylül 2018, Türkiye.


2017


SCI tarafından taranan uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

1. Bulut, İ., Bulut, A., Demircan, O., 2017. "New observational data on the internal structure constants of main-sequence stars", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 468: 3342-3346.

2. Sürgit, D., Erdem, A., Engelbrecht, C. A., Van Heerden, H. P., Manick, R., 2017. "Absolute parameters of detached binaries in the southern sky - III: HO Tel", New Astronomy, 54:109-114.

3. Özkardeş, B., 2017. "Physical parameters of neglected southern eclipsing binary IL Lib", New Astronomy, 54: 38-41.

4. Özkardeş, B. 2017. "Light curve analysis of beta Lyrae type binary star EM TrA", AIP Publishing, 1815: 1.

5. Bulut, A., Bulut, İ., Çiçek, C., Erdem, A., 2017. "Light-time effect in two eclipsing binaries: NO Vul and EW Lyr", AIP Publishing, 1815:1.

6. Çiçek, C., Bulut, İ., Bulut, A., 2017. "Third body effects in the period changes of two Algol binaries: V342 Aql and TW Lac",  AIP Publishing, 1815:1. 

7. Bulut, A., Bulut, İ., Çiçek, C., Erdem, A., 2017. "Apsidal motion of two eclipsing binaries: V796 Cyg and V2783 Ori",  AIP Publishing, 1815:1. 

8. Çiçek, C., Bulut, İ., Bulut, A., 2017. "Light curve analysis of southern eclipsing binary EM Car", AIP Publishing, 1815:1.

9. Özer, S., Sürgit, D., Erdem, A., Öztürk, O., 2017. "First photometric study of two southern eclipsing binaries IS Tel and DW Aps", AIP Publishing, 1815:1.

10. Özer, S., Sürgit, D., 2017. "Photometric study of two detached binaries FW Vel and BB Mon",  AIP Publishing, 1815:1.

11. Aktoka, Ü., Erdem, A., Öztürk, O., Sürgit, D., 2017. "Photometric study of two neglected beta Lyr-type binaries: V342 Her & V387", AIP Publishing, 1815:1.

                                                                                                                                                                                                                     

SCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

1. Bulut, İ., Kabaş, A., Nehir, C., Allak, S., Yilan, E., Dogan, M., Gunes,  M., Bulut, A., Demircan, O., 2017. "New times of minima of some eclipsing binary stars", Information Bulletin on Variable Stars, No. 6191.

                                                                                                                                                                                                                     

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunularak, toplantı bildiri kitabında yayınlanan sözlü bildiriler

1. Özkardeş B., Erdem A., 2017. "Orbital Period Analysis of Two Eclipsing Binaries: BS Cas and V836 Cyg", 33rd. International Physics Congress, Bodrum, 6 – 10 Eylül 2017, Türkiye.

2. Özkardeş B., Bakış B. and Bakış V., 2017. “Orbital Parameters of The Multiple Ssytem EM Boo”, 33rd. International Physics Congress, Bodrum, 6 – 10 Eylül 2017, Türkiye.

3. Özkardeş, B., Nelson R. H. and Erdem A., 2017. “Spectroscopic Applications To W UMa Type Eclipsing Binary BO Ari”, 3rd. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS2017) Nasuhoğlu Kültür Merkezi, Bodrum-Muğla, 29 – 29 Ağustos 2017, Türkiye.

4. S. Özer, D. Sürgit 2017. "Light curve analysis of southern detached binary: CPD-79 92", 33st. International Physics Congress, Bodrum, 6-10 Eylül 2017, Türkiye.

                                                                                                                                                                                                                     

Ulusal bilimsel toplantılarda sunularak toplantı bildiri kitabında yayınlanan sözlü bildiriler

1- Özalp G. Z., Özkardeş B., 2017. "Beta Lyrae Türü Örten Çift Yıldız CN Lac’ın Işık Ölçümü", Trakya Üniversiteler Birliği İkinci Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Edirne, 15 – 16 Mayıs 2017, Türkiye.

2- Özkardeş B., Özalp G. Z., 2017. “β Lyrae Türü Örten Çift Yıldız LL Com: Işık Eğrisi Analizi Ve Yörünge Dönemi Değişimi”, Adım Fizik Günleri VI, Balıkesir, 19 – 21 Temmuz 2017, Türkiye.

2016

SCI tarafından taranan uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

1. Bulut A., Bulut İ., Demircan O., 2016. "First Photometric study of the W UMa system GSC 1042-2191", New Astronomy, 44: 35-39.

2. Bakış H., Bakış V., Eker Z., Demircan O., 2016. "Active Binary R Arae Revisited: Bringing the Secondary Component to Light and Physical Modeling of the Circumstellar Material", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 458: 508-516.

3. Budding E., Püsküllü Ç., Rhodes M. D., Demircan O. Erdem A., 2016. "Analysis of the exoplanet containing system Kepler-91", Astrophysics and Space Science, 361: 10-17.

4. Erdem A., Sürgit D., Engelbrecht C. A., Van Heerden H. P., Manick R., 2016. "Absolute parameters of eclipsing binaries in Southern Hemisphere sky - II: QY Tel", New Astronomy, 49: 38-42.

5. Bulut A., Bulut İ., Çiçek C., Erdem A.,2016. "Apsidal motion in eclipsing binaries: FT Ori and MZ Lac", AIP Publishing, 1722: 1-5.

6. Bulut A., Bulut İ., Çiçek C., Erdem A., 2016. "Period changes in two contact binaries: V700 Cyg and PY Lyr", AIP Publishing, 1722: 1-5.

7. Yilan E., Bulut İ., 2016. "Apsidal motion in eclipsing binary GG Orionis", AIP Publishing, 1722: 1-4.

8. Özalp, G.Z., Özkardeş, B., 2016. “Photometric Study of The Eclipsing Binary ET Psc”, AIP Publishing, 1722: 1-3.

9. Özkardeş, B., 2016. "Light Curve Analysis of Beta Lyare Type Binary Star EM TrA", AIP Publishing, baskıda.

10. SürgitD., 2016. "The first spectroscopic study of southern binary: HD 53570", AIP Publishing, 1722: 1-3.

SCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

1. Bulut A., Bulut İ., Çiçek C., Erdem A., 2016. "Third Body Effects in Vx Lac And Tz Eri", Balkan Physics Letters, 24: 56-63. 

2. Bulut İ., Bulut A., 2016. "New Apsidal Motion Determination of The Eccentric Eclipsıig Binaries: V490 Cyg And V785 Cas", Balkan Physics Letters, 24: 56-63.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunularak, toplantı bildiri kitabında yayınlanan sözlü bildiriler

1. Cicek C., Bulut I., Bulut A., 2016. "Light Curve Analysis of Southern Eclipsing Binary EM Car", 32st. International Physics Congress, Bodrum, 6-9 Eylül 2016, Türkiye.

2. Cicek C., Bulut I., Bulut A., 2016. "Third Body Effects in The Period Changes of Two Algol Binaries: V342 Aql and TW Lac", 32st. International Physics Congress, Bodrum, 6-9 Eylül 2016, Türkiye.

3. Bulut A., Bulut I., Cicek C., Erdem A., 2016. "Light-Time Effect in Two Eclipsing Binaries: NO Vul and EW Lyr", 32st. International Physics Congress, Bodrum, 6-9 Eylül 2016, Türkiye.

4. Bulut A., Bulut I., Cicek C., Erdem A., 2016. "Apsidal Motion of Two Eclipsing Binaries: V796 Cyg and V2783 Ori", 32st. International Physics Congress, Bodrum, 6-9 Eylül 2016, Türkiye.

5. Özer S., Sürgit D., 2016. "Photometric Study of Two Detached Binaries FW Vel And BB Mon", 32st.  International Physics Congress, Bodrum, 6-9 Eylül 2016, Türkiye.

6.Özer S., Sürgit D., Erdem A., Öztürk O., 2016. "First Photometric Study of Two Southern Eclipsing Binaries IS Tel And DW Aps", 32st. International Physics Congress, Bodrum, 6-9 Eylül 2016, Türkiye.

7. Aktoka Ü., Erdem A., Öztürk O., Sürgit D., 2016. "Photometric Study of Two Neglected Beta Lyr-Type Binaries:V342 Her & V387 Her",  32st. International Physics Congress, Bodrum, 6-9 Eylül 2016, Türkiye.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunularak, toplantı bildiri kitabında yayınlanan sözlü bildiriler

1. Yılan E., Bulut İ., Demircan O., 2016. "Kepler Örten Çift Sistemi KIC 4921906 Fotometrik Analizi", Ulusal Astronomi Kongresi, Erzurum, 5-9 Eylül 2016, Türkiye.

2. Sürgit D., Erdem A., 2016. "Güney Yarımküre Gökyüzünden Seçilen Ayrık Çift Yıldızların Mutlak Parametreleri" , Ulusal Astronomi Kongresi, Erzurum, 5-9 Eylül 2016,​ Türkiye.

3. Özalp, G. Z., Özkardeş, B., 2016. "Beta Lyrae Türü Örten Çift Yıldız V356 Vela’nın Fotometrik Analizi", Ulusal Astronomi Kongresi, Erzurum, 5-9 Eylül 2016,​ Türkiye.

4. Gözütok, İ. M., Özkardeş, B., 2016. "Uzayda Maden Arayışı: Asteroid ve Planetoid Madenciliği", Ulusal Astronomi Kongresi, Erzurum (Poster), 5-9 Eylül 2016,​ Türkiye.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Yılan E., Bulut İ., 2016. "EZ HYDRAE Sisteminin Yörünge Değişim Analizi", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi, 2: 20-23.

2. Yılan E., Bulut İ., Demircan O., 2016. "Çoklu Bir Yıldız Sistemi: IU Aurigae", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi, 2: 24-28.

2015

SCI tarafından taranan uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

1. Eker Z., Soydugan F., Soydugan E., Bilir S., Yaz Gokce E., Steer I., Tuysuz M., Senyuz T., Demircan O., 2015. Main-Sequence Effective Temperatures from a Revised Mass-Luminosity Relation Based on Accurate Properties. Astronomical Journal, 149: 131-147.

2. Bulut İ., Bulut A., 2015. BVR Photometric Analysis of GSC 4277-0586 and GSC 3152-1202. Acta Astronomica,  65: 127–138.

3. Budding Edwin, Püsküllü Çağlar, Rhodes Michael D., Demircan Osman, Erdem Ahmet, 2015. Analysis of the exoplanet containing system Kepler 91. arXiv150702060B.

4. Erdem A., Sürgit D., Engelbrecht C. A., Van Heerden H. P., 2015. Absolute Parameters Of Detached Binaries in the Southern Sky â I: V349 Ara and V4403 Sgr. Publication of the Astronomical Society of Australia, 32: 7.

5. Sürgit D., Erdem A., Engelbrecht C. A., 2015. Absolute Parameters of Southern Eclipsing Binary: MW Pup. New Astronomy, 35: 32-35.

6. Eker Z., Bilir S., Soydugan F., Soydugan E., Yaz Gokce E., Steer I., Tuysuz M., Senyuz T., 2015. VizieR Online Data Catalog: Milky Way detached doubled-lined EB catalog (Eker +,2014). Publication of the Astronomical Society of Australia, 31:24.

7. Aksaker N., Yerli S. K., Erdoğan M. A., Erdi E., Ak T., Aslan Z., Bakış V., Demircan O., Evren S., Keskin V., Küçük İ., Özdemir T., Özışık T., Selam S. O., 2015. Astronomical site selection for Turkey using Techniques. Experimental Astronomy, 39: 547-566.

SCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

1. Demircan O., Bulut İ., 2015. Where Are The Circumbinary Planets Of Contact Binaries. Astronomical Society Of The Pacific, 496: 395.

2. Erdem A., Budding E., Rhodes M. D., Püsküllü Ç., Soydugan F., Soydugan E., Tüysüz M., Demircan O., 2015. Analysis of Exoplanet Light Curves. Astronomical Society Of The Pacific, 496: 365.

3. Demircan O., Bakış V., 2015. ETAP: An Exoplanetary Transit Analyzer Program. Astronomical Society Of The Pacific, 496: 362.

4. Püsküllü Ç., Soydugan F., Erdem A., Budding E., Soydugan E., Tüysüz M., Rhodes M., Demircan O., 2015. Photometric Study of Hot Jupiters: WASP-10 b and HAT-P-36 b. Astronomical Society Of The Pacific, 496: 356.

5. Sürgit D., Erdem A., Özkardeş B., Butland R., Budding E., Blackford M., Demircan O., Idaczyk R., Richards T., 2015. Collaborative Studies of Southern Close Binary Systems. Astronomical Society Of The Pacific, 496: 312.

6. Soydugan F.,  Eker Z., Soydugan  E., Bilir S., Yaz Gökçe E., Steer I., Tüysüz M., Şenyüz T., Demircan O., 2015. Effective Temperatures of Selected Main-sequence Stars with Most Accurate Parameters. Astronomical Society Of The Pacific, . 496: 295.

7. Bakış V., Hensberge H., Demircan O., Zejda M., Bilir S., Nitschelm C., 2015. Study of Eclipsing Binary and Multiple Systems in OB Associations III: A Progress Report. Astronomical Society Of The Pacific, 496: 189.

8. Demircan O., Bulut İ., 2015. Circumbinary Components of Contact Binaries. Astronomical Society Of The Pacific, 496: 114.

9. Sürgit D., Erdem A., Özkardeş B., Butland R., Budding E., 2015. New Spectroscopic Solution of the Eclipsing Binary HX Vel A. Astronomical Society Of The Pacific, 496: 260.

10. Sürgit D., Erdem A., Engelbrecht C. A., Van Heerden H. P., Manick R., 2015. First Spectroscopic Solutions of Two Southern Eclipsing Binaries: HO Tel and QY Tel. Astronomical Society Of The Pacific, 496:258.

11. Özkardeş B., Erdem A., Sürgit D., Butland R., Budding E., 2015. First Spectroscopic Study of the Southern Eclipsing Binaries V454 Carina. Astronomical Society Of The Pacific, 496: 187.

12. Özkardeş, B., 2015. "Fist Photometric Solutions of Two Southern Eclipsing Binaries. 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunularak, toplantı bildiri kitabında yayınlanan sözlü bildiriler

1. Yilan E., Bulut İ., 2015. Apsidal Motion In Eccentric Eclipsing Binary GG Orionis. 9thBalkan Physics Congress, pp. 87, İstanbul-Turkey.

2. Yilan E., Bulut İ., 2015. Estimation of Land Surface Temperature of Gelibolu Peninsula Using  LANDSAT 8 DATA. 9th Balkan Physical Union, pp. 87, İstanbul-Turkey.

3. Bulut A., Bulut İ., Çiçek C., Erdem A., 2015. Period Changes in Two Contact Binaries: V700 CYG And PY LYR. 9th Balkan Physics Congress, pp. 84, İstanbul-Turkey.

4. Bulut A., Bulut İ., Çiçek C., Erdem A., 2015. Apsidal Motion ın the Eclipsing Binaries: FT ORİand MZ LAC. 9th Balkan Physics Congress, pp. 84, İstanbul-Turkey.

5. Sürgit D., 2015. The First Spectroscopic Study of Southern Binary: HD 53570. 9th Balkan Physics Congress, pp. 86.

6. Özalp G. Z., Özkardeş B., 2015. Photometric Study of the Eclipsing Binary ET PSC. 9th Balkan Physics Congress, pp. 86, İstanbul-Turkey.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunularak, toplantı bildiri kitabında yayınlanan sözlü bildiriler

1. Demircan O., Bulut İ., 2015. Değen Çift Yıldızların Gezegenleri Olabilir mi. Ulusal Astronomi Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

2. Bulut İ., Demircan O., 2015. W UMa'lar ın Bileşen Yıldızları. Ulusal Astronomi Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

3. Demircan O., 2015. ÇOMÜ Gözlemevi'nin Güney Yarım Küre Çift Yıldızları Projesi. Ulusal Astronomi Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (poster), Ankara.

2014

SCI tarafından taranan uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

1. Eker Z., Bilir S., Soydugan F., Gökçe E. Yaz, Soydugan E., Tüysüz M., Şenyüz T., Demircan O., 2014. The Catalogue of Stellar Parameters from the Detached Double-Lined Eclipsing Binaries in the Milky Way. Publication of the Astronomical Society of Australia, 31: 23.

2. Bakış V., Hensberge H., Bilir S., Bakış H., Yılmaz F., Kıran E., Demircan O., Zejda M., Mikulášek Z., 2014. Study of Eclipsing Binary and Multiple Systems in OB Associations. II. The Cygnus OB Region: V443 Cyg, V456 Cyg, and V2107 Cyg. The Astronomical Journal, 147: 149.

3. Bulut İ., Bulut A., Çiçek C., 2014. Analysis of light curves and apsidal motion of neglected southern eclipsing binary V399 Pup. New Astronomy,  32: 21-23.

4. Erdem A., Sürgit D., Kurpinska-Winiarska M., Oblak E., 2015. NR Peg: A new highly active semi-detached binary. New Astronomy, 33: 38-43.

SCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

1. Çiçek C., Bulut İ., Bulut A., Erdem A., 2014. Apsidal Motion and Light-Time Effect of Two Eccentric Eclipsing Binaries: V974 Cyg and V456 Oph. Balkan Physics Letters,  pp. 98– 103.

2. Bulut A., Bulut İ., Çiçek C., Erdem A., 2014. Orbital Period Changes of BB Peg and V566 Oph with Third Body Effect. Balkan Physics Letters, pp. 89- 97.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunularak, toplantı bildiri kitabında yayınlanan sözlü bildiriler

1.  Bulut A., Bulut İ., Çiçek C., Erdem A., 2014. U Oph ve CG Aur Örten Çift Sistemlerinde Eksen Dönmesi ve Üçüncü Cisim Problemi. 31 st. International Physics Congress, pp. 229, Bodrum-Turkey.

2. Bulut İ., Bulut A., Çiçek C., 2014. Eksantrik Yörüngeli Örten Çift Sistemler: V490 Cyg ve V785 Cas'ın Eksen Dönmesi Analizi. 31 st. International Physics Congress, pp. 230, Bodrum-Turkey.

3. Bulut A., Çiçek C., Bulut İ., Erdem A., 2014. Örten Çift Yıldızlardan VX Lac ve TZ Eri'nin Üçüncü Cisim Etkisi. 31 st. International Physics Congress, pp. 231, Bodrum-Turkey.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunularak, toplantı bildiri kitabında yayınlanan sözlü bildiriler

2013

SCI tarafından taranan uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

1. Bulut İ., 2013. Apsidal motion elements of six eccentric eclipsing binaries: V799 Cas, CO Cep, V1136 Cyg, V345 Lac, V364 Lac and V402 Lac. New Astronomy, 21: 22-26.

2. Bakış V., Hensberge H., Bilir S., Bakış H., Demircan O., Zejda M., Mikulášek Z., 2013. V2107 Cyg: A Young Cyg OB1 Member Binary System With A ß Cep Type Pulsating Component. EAS Publications Series, 64: 377-378.

3. Eker Z., Demircan O., Kirbiyik H., Bilir S., 2013. Astronomy in Modern Turkey Organizations. People and Strategies in Astronomy, 2: 195-216.

SCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

1. Çiçek C., Bulut İ., Bulut A., 2013. Apsidal Motion in Eccentric Eclipsing Binaries: BP Vul and V381 Cas. Balkan Physics Letters , pp. 16–20.

2. Bulut İ., Bulut A., Cicek C., 2013. Period Changes in Two Semi-Detached Algol-Type Binaries: BZ CAS and DK CEP. Balkan Physics Letters, pp. 272-278.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunularak, toplantı bildiri kitabında yayınlanan sözlü bildiriler

1. Bulut A., Bulut İ., Çiçek C., Erdem A., 2013. BB Peg ve V566 Oph Örten Çift Sistemlerin Üçüncü Cisim Etkisi. 30 th. International Physics Congress, pp. 276, İstanbul-Turkey.

2. Bulut A., Bulut İ., Çiçek C., Erdem A., 2013. Bazı Örten Çift Sistemlerin Eksen Dönmesi Analizi. 30 th. International Physics Congress, pp. 277, İstanbul-Turkey.

3. Bulut İ., Bulut A., Çiçek C., 2013. Örten Çift Yıldızlarda Gözlemsel ve Kuramsal İç yapı Sabitlerinin Karşılaştırılması. 30 th. International Physics Congress, pp. 278, İstanbul-Turkey.

4. Çiçek C., Bulut A., Bulut İ., Erdem A., 2013. Örten Çift Yıldızlar V456 Oph ve V974 Cyg'nin Eksen Dönmesi ve Üçüncü Cisim Problemi. 30 th. International Physics Congress, pp. 279, İstanbul-Turkey.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunularak, toplantı bildiri kitabında yayınlanan sözlü bildiriler

2012

SCI tarafından taranan uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

1. Özkardeş B., Erdem A., 2012. Early-type W UMa contact binary system: New data on V535 Ara. New Astronomy, 7: 143-148.

2. Sürgit D., Erdem A., 2012. Neglected reverse Algol system: WZ Hor. New Astronomy, 17: 336-340.

SCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

1. Kabaş A., Demircan O., 2012. A Convex Inversion Application for Asteroid 201 Penelope's Photometric Observation Data. Balkan Physics Letters,  pp. 249-254.

2. Çiçek C., Bulut I., Bulut A., Erdem A., Bedel T., 2012. Period Changes in Two Contanct Binaries: AH And and FZ Ori. Balkan Physics Letters, pp. 280-285.

3. Güre M., Akbulak C., Özcan H., 2012. Land Use Determination of Kara Menderes Basin (ÇANAKKALE-TURKEY) With Remote Sensing. South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics, 1: 1.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunularak, toplantı bildiri kitabında yayınlanan sözlü bildiriler

1. Demircan O., Tüysüz M., Soydugan F., Bilir S., 2012. Age Dependent Angular Momentum, Orbital Period and Total Mass of Detached Binaries. IAUS  282: 464.

2. Tüysüz M., Soydugan F., Bilir S., Demircan O., 2012. Kinematic Properties of Chromospheric Active Binary Stars. IAUS 282: 458.

3. Ogloza W., Kreiner J. M., Stachowski G., Winiarski M., Zakrzewski B., Dogru S., Aliçavuş F., Demircan O., Erdem A., 2012. O-C Analysis of Selected 3-Body Systems. IAUS 282: 85.

4. Özkardeş Burcu, Sürgit Derya, Erdem Ahmet, Budding Edwin, Soydugan Faruk, Demircan Osman, 2012. Spectroscopic Study of the Early-Type Binary HX Vel A. IAUS 282: 67.

5. Bulut A., Bulut İ., Çiçek C., 2012. BZ Cas ve DK Cep Örten Çift Sistemlerin Üçüncü Cisim Etkisi. 29. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum-Turkey.

6. Tüysüz M.,  Soydugan F.,  Bilir S.,  Demircan O., 2012. Mass-Radius-Luminosity Relations for the Chromospheric Active Binary Stars. 29. Uluslararsı Fizik Kongresi, Bodrum Turkey.

7. Kahraman F., Demircan O., Aliçavuş F., 2012 A way go to red novas from close binaries. 29. Uluslararsı Fizik Kongresi, Bodrum-Turkey. 

8. Çiçek C., Bulut İ., Bulut A., 2012. Eksantrik Yörüngeli Örten Çift Sistemlerden BP Vul ve V381 Cas'ın Dönem Analizi. 29. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum-Turkey.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunularak, toplantı bildiri kitabında yayınlanan sözlü bildiriler

1. Kahraman F., Demircan O., Aliçavuş F., 2012. Değen çift yıldızlardan kırmızı novalara giden ince yol: Kırmızı Novaların Sırrı. XVIII. Ulusal Astronomi ve Uzay Bilimleri Kongresi, VII. Ulusal Astronomi ve Uzay Bilimleri Öğrenci Kongresi. , İnönü Üniversitesi, Malatya, (Poster).